உங்கள் நிறுவனத்திற்கு நல்ல மேனேஜர் தேவையா?

Businessman working with documents in the office

——————————————————————————————————-

உங்கள் நிறுவனத்திற்கு நல்ல மேனேஜர் தேவையா?

உங்கள் நிறுவனத்தை முன்னேற்றப் பாதையில் கொண்டுசெல்லும் நபரை தேர்ந்தெடுங்கள். திறமைமிக்க துடிப்பான இளைஞரை கொண்டு உங்கள் நிறுவனத்தை மேம்படுத்துங்கள். மிக நம்பகமானவரின் கைகளில் பொறுப்பை கொடுத்து நிம்மதியாய் இருங்கள்.

உங்கள் நிறுவனத்தை சரியான முறையில் வழிநடத்தி, ஸ்டாப்களிடம் அழகான முறையில் வேலை வாங்கி, உங்கள் பணிகளை இலகுவாக்கி, உங்களை திருப்தி அடைய செய்வேன் என்று உறுதி கூறுகிறேன்.

yours faithfully,
Althaf Rahman. MCA.
Mobile no :  9943487063
My Profile:  Click here to download the PDF file.

——————————————————————————————————-