அவுட்லுக் 2000 ஷார்ட்கட் கீகள்  

ms outlook

அவுட்லுக் 2000 முக்கிய ஷார்ட்கட் கீகள்(  Outlook 2000 Shortcut Keys )(inbox)இன்பாக்ஸிற்கு செல்ல
CONTROL+SHIFT+I

(outbox)அவுட்பாக்ஸிற்கு செல்ல
CONTROL+SHIFT+O

(send message)மெசேஜ் அனுப்ப
ALT+S

(reply)மெசேஜ் அனுப்பியவருக்கு ரிப்ளே செய்ய
CTRL+R

(reply to all)மெசேஜ்ல் உள்ள அனைவருக்கும் ரிப்ளே செய்ய
CTRL+SHIFT+R

(forward message)மேசேஜை பார்வேட் செய்ய
CTRL+F

மெசேஜை ஜங்க்(junk) இல்லை என சொல்ல
CTRL+ALT+J

(check new mail)புதிய மெசேஜ் வருகையை சோதிக்க
CTRL+M அல்லது F9

( create new message)புதிய மெசேஜ் உருவாக்க
CTRL+N அல்லது CTRL+SHIFT+M

(open a message)வந்த மெசேஜை திறக்க
CTRL+O

(address book)அட்ரஸ் புக்கை திறக்க
CTRL+SHIFT+B

(flag a message)மெசேஜை குறித்து வைக்க
INSERT

( mark as read ) மெசேஜை படித்ததாக குறிக்க
CTRL+Q

( mark as unread ) மெசேஜை படிக்காததாக குறிக்க
CTRL+U

(search)வார்த்தையை தேட
CTRL+E

(forward message as attachment)மெசேஜை அட்டாச்மென்டாக பார்வேட் செய்ய
CTRL+ALT+F

(multimedia)மட்டிமீடியா மெசேஜ்  உருவாக்க
CTRL+SHIFT+U

(send text message)டெக்ஸ்ட் மெசேஜ்  உருவாக்க
CTRL+SHIFT+T

(to display send/receive dialog if send or receive in progress)மெசேஜ் அனுப்புதல் பெறுதல் டயலாக்கை காட்ட
CTRL+Bமெயில் டேப்க்கு(tab) செல்ல
CTRL+1

காலாண்டருக்கு செல்ல
CTRL+2

(contacts)முகவரிக்கு செல்ல
CTRL+3

(task)டாஸ்க் டேப்க்கு செல்ல
CTRL+4

(notes)நோட்ஸ் டேப்க்கு செல்ல
CTRL+5

(folder)போல்டர் லிஸ்ட்க்கு செல்ல
CTRL+6

(shortcut)ஷார்ட்கட்டுக்கு செல்ல
CTRL+7

Leave a Reply

வித்தியாசமான, வினோதமான செய்திகளைப் பெற இங்கே லைக் செய்யவும்.