சிறந்த 15 புரோகிராமிங் லாங்குவேஜ்கள்

progLanguages

எப்பொழுதும் கை கொடுக்கும் சிறந்த 15 புரோகிராமிங் லாங்குவேஜ்கள்( languages )..

 • java
 • java script
 • C#
 • PHP
 • C++
 • Python
 • C
 • SQL
 • RUBY
 • Objective-C
 • Perl
 • .NET
 • Visual Basic
 • R
 • Swif

Leave a Reply

வித்தியாசமான, வினோதமான செய்திகளைப் பெற இங்கே லைக் செய்யவும்.