தாய் கவிதை

என்னை
சுவாசிக்க வைத்தவளுக்கு
நான்
வாசித்த முதல் கவிதை
“அம்மா”

Leave a Reply

வித்தியாசமான, வினோதமான செய்திகளைப் பெற இங்கே லைக் செய்யவும்.